Mesleki Bilgi Detayları

Örnek Birim Fiyat Tarifi

 

Poz No 08.1575/1
Tanımı BUHAR KÜRLÜ,500 DZ.MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ ( H=0.60 MT, 1.00 MT.İÇ ÇAPINDA)
Uzun Tanımı BUHAR KÜRLÜ,500 DZ.MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ ( H=0.60 MT, 1.00 MT.İÇ ÇAPINDA)
Birimi ADET
Bulunduğu Kitap İller Bankası 2006 ve Sonrası İşler
Tarifi

Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanlarının imaline uygun komple, (50 m3 / sa'lik beton santralı muf başı aşağıda boru üreten boru makinası ve ekipmanları, 50 m3 / sa'. kapasiteli eleme ve yıkama makinası, 2 tonluk monoray vinç, 4 tonluk köprü vinç, buhar kürü ünitesi, boru madeni kalıpları, Q 200 - Q 800 mm beton borular için muayene bacası prefabrik taban elemanları ile 1.00 -1.20 mt. iç çapında muayene bacalarına ait prefabrik gövde gövde ayar bileziği konik, 2.62 mt. iç çapında boyun bileziği ve çerçeve montaj elemanları imalat makinası ve çelik kalıpları imalat makinasından çıkan boruların buhar kürü ünetesine taşınması için gerekli boru taşıma arabası, beton ve boru deneylerinin yapılmasına uygun labaratuvara ve teçhizatı, trafo, pano, elektrik tesisatı ve diğer elektrik tesisatı aksamları) 03.601 / İB -1 poz nolu fabrikanın satın alınması fabrikaya ait ekipman ve malzemelerin muayene bacası gövde bileziği bünyesine giren malzemenin (kum çakıl ve çimentonun) şartnamesine diğer ilgili standartlara ve tastikli projesine uygun evsaf ve miktarda satın alınması veya kumun ve çakılın ocaktan çıkarılarak konkasörde kırılması, elekten geçirilerek istenilen granülometriye ayrılması şartnamesine TS 500 ve TS 3830'da öngörülen mukavemeti sağlıyacak şekilde 500 doz beton harcının hazırlanması beton kalite kontrol deneylerinin makinasından çıkan prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanının buhar kürüne tabi tutulacak yere taşıması iki saat ön dinlendirme yapılarak TS 3830'a uygun şekil ve sürede buhar kürü ünitesinde bekletildikten sonra su havuzuna konulması su havuzunda yeterli süre bekletildikten sonra havuzdan alınarak istif yerine taşınması, istif bileziği elemanını imal edilmesi veya bu esas ve şartlar altında imal edilmiş buhra kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanının imal edilmesi veya bu esas ve şartlar altında imal edilmiş buhra kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanını satın alınması için gerekli her türlü masraf her türlü işçilik, makina, ekipman, alet edevat malzeme ve zayiatı, yatay ve düşey taşıma yükleme, boşaltma ve istif, faiz, amortisman giderleri dahil (Yalnız, prefabrik muayene bacası gövde bileziği imalatına giren her türlü malzemenin şantiye deposuna kadar taşınması ile bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri hariçtir.) 1.00 - 1.20 mt iç çapında ve d=0.13 mt et kalınlığında buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanını fabrikada hazırlannmasının; ÖLÇÜ: Proje ve teknik şartnamesi ile ilgili standartlara göre imal ve istif edilmiş, her türlü deneyleri yapılarak banka tarafından kabul edilmiş buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanlarını adet cinsinden miktarıdır.

NOT:

1 ) Bu birim fiyat, boru fabrikasının Bankaca teslim alınarak üretime uygun görülmesi halinde uygulanır.

2 ) Buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanlarını satın alınması halinde; gövde bileziği ihzarat birim fiyatı ile bu birim fiyata dahil edilmeyen kum, çakıl ve çimentonun şantiye deposuna kadar taşınmas ıve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri dışında başka bir bedel ödenmez.

3 ) Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanlarına ait şantiye içi nakline esas alınacak ağırlık ile imalatın bünyesine giren nakliyeye esas malzeme miktarları, tastikli tip projesinde belirtilmiştir.

4 ) (H) yüksekliğine 1 adet conta muf yüksekliği dahil edilmemiştir.

 

.

.